Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2015 (24/07/2015)

Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 39/KH-SVHTTDL ngày 9/7/2015 về việc tuyển dụng viên chức năm 2015.

Về quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc (08/07/2015)

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 23/2015/QĐ-UB ngày 15/6/2015 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc.
Tháng 7, 2015
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5