Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (13/09/2017)

Được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền, trong 02 ngày 11 và 12/9/2017 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV

Sở Nội vụ mở lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân nhân cấp huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021. (12/10/2017)

Được sự đồng ý của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Sáng ngày 10/12/2017 Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh.

Chi bộ Chi cục Văn thư – Lưu trữ tổ chức Đại Hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2020 (27/09/2017)

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Hướng dẫn số 09-HĐ/ĐUK ngày 30/6/2017 của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thanh tra công tác Nội vụ tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc (15/09/2017)

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc (LMHTX) được thành lập theo quyết định số 1903/2002/QĐ-UBND ngày 27/05/2002 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, với chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên
Tháng 10, 2017
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11