PCI tỉnh Vĩnh Phúc đã có tín hiệu trở lại vị trí xếp hạng tốp đầu. (03/04/2014)

Chỉ số PCI được xây dựng nhằm đánh giá môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố của Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân trong nước

Tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (26/03/2014)

Thực hiện Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 216/QĐ-BNV ngày 13/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân bổ số lượng trí thức trẻ tham gia Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện

Thăm, tặng quà chúc mừng chức sắc, tín đồ đạo Công giáo, Tin lành nhân dịp lễ Phục sinh 2014 (18/04/2014)

Lễ Phục sinh là một trong những lễ trọng của đồng bào đạo Công giáo, Tin lành. Năm nay lễ Phục sinh diễn ra vào ngày 20/4/2014. Nhân dịp này, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tổ chức các Đoàn đến thăm, tặng quà chúc mừng chức sắc, tín đồ đạo Công giáo, Tin lành trên địa bàn tỉnh.

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2014 (08/04/2014)

Thực hiện Quyết định số 430/QĐ-CT ngày 13/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014.

Ban hành các quy định về quản lý khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ (16/04/2014)

Ngày 10 tháng 4 năm 2014 Trung tâm Lưu trữ thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nội quy khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ
Tháng 4, 2014
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10