Kết quả công tác thanh tra Nội vụ tại Liên minh Hợp tác xã (30/09/2014)

Thực hiện Quyết định số 169/QĐ-SNV ngày 16/6/2014 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về thanh tra công tác Nội vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Hội nghị quán triệt, học tập nội dung Nghị quyết hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) của đảng bộ Sở Nội vụ (24/09/2014) (25/09/2014)

Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/ĐU ngày 24/7/2014 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
Tháng 10, 2014
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5