Nhìn lại một năm công tác cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc (19/01/2015)

Để cải cách tổ chức, bộ máy, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc từ nay đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 kèm theo Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của UBND tỉnh. Kết quả đã giảm được 32 đơn vị sự nghiệp trong tỉnh. Cụ thể như: Hợp nhất Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Dạy nghề cấp huyện (thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề cấp huyện); Sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật tỉnh vào Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức; Tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị y tế tuyến huyện: Hợp nhất 3 đơn vị y tế cấp huyện (bệnh viện, Trung tâm VSATTP, Trung tâm y tế) thành 01 đơn vị cấp huyện (Trung tâm Y tế); Giải thể đội bóng đá thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;

Nghị định mới về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (26/01/2015)

Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm: Dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Về tình hình giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2014 (26/01/2015)

Thực hiện việc giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2014, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 1035/SNV-CCVC-XDCQ ngày 10/9/2014 hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện.

Kết quả giải quyết chế độ chính sách đối với cựu thanh niên xung phong từ năm 2012 cho đến nay. (15/01/2015)

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) đã trở thành hình tượng cao đẹp góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Tóm tắt kết quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tháng 01/2015 và nhiệm vụ tháng 02/2015 của Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc. (30/01/2015)

Tham mưu lãnh đạo Sở Nội vụ: Báo cáo, xin ý kiến Trưởng Ban chỉ đạo về việc tổ chức Hội nghị sơ kết phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn đạo lạ hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh đón tiếp Đoàn chức sắc đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đến chúc tết lãnh đạo UBND tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
Tháng 2, 2015
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14