Vĩnh Phúc không ngừng nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp (24/11/2021)

(Quanlynhanuoc.vn) – Tỉnh Vĩnh Phúc luôn chú trọng cải cách thủ tục hành chính và coi đây là khâu đột phá. Qua 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2010-2020, tỉnh Vĩnh Phúc đều đạt và vượt mục tiêu theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ và Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Huyện Sông Lô và huyện Tam Dương tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2021 – 2026. (17/11/2021)

Trong ngày 14/11/2021 tại Thiền Viện Tuệ Đức, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) huyện Sông Lô tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2021 – 2026

Công tác số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc (17/11/2021)

Trong thời đại khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin có những bước phát triển mang tính đột phá, việc số hóa tài liệu – “là việc biến đổi các loại hình thông tin sang thông tin số” cũng nằm trong quỹ đạo phát triển đó.
Tháng 11, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11