Sự cần thiết ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (20/09/2018)

Trong những gần đây, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp tích cực góp phần củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn, phát huy những giá trị đạo đức, văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2018 (07/09/2018)

Sáng ngày 06/9/2018 tại Hội trường Khách sạn Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Học viện hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành cho cán bộ, công chức cấp xã
Tháng 9, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12