Sở Nội vụ tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng về công tác cải cách hành chính năm 2016 (09/09/2016)

Thực hiện Quyết định số 3730/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của tỉnh. Sáng ngày 7/9/2016, Sở Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng kỹ năng về công tác CCHC năm 2016.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp (09/09/2016)

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của Chính phủ, chính quyền các cấp đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của Nhân dân

Kết quả thanh tra công tác Nội vụ tại Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc (27/09/2016)

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc với chức năng, nhiệm vụ đào tạo đa ngành; bồi dưỡng giáo viên có trình độ cao đẳng và trung cấp từ giáo dục mầm non, đến THCS; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng một số ngành nghề khác; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Khai mạc kỳ thi sát hạch công chức năm 2016 (01/09/2016)

Thực hiện Kế hoạch số 1983/KH-UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh về thi sát hạch công chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016; Quyết định số 2661/QĐ-CT ngày 16/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Tháng 9, 2016
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8