UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của 7 cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, 21 sở, ban, ngành và 9 UBND huyện, thành, thị (24/08/2015)

Thực hiện Quyết định 2260/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chỉ số CCHC tỉnh Vĩnh Phúc, chiều ngày 19/9/2015 tại Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2014

Về tình hình giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2015 (27/08/2015)

Thực hiện việc giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2015,

Về quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc (08/07/2015)

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 23/2015/QĐ-UB ngày 15/6/2015 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Tường tổ chức Lễ Vu lan báo hiếu và Tạ pháp An cư Kiết hạ năm 2015 tại trường hạ chùa Tùng Vân (27/08/2015)

Ngày 22/8/2015 (09 tháng 7 năm Ất Mùi) tại chùa Tùng Vân, xã Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Tường long trọng tổ chức lễ Vu lan báo hiếu và tạ pháp an cư hạ trường chùa Tùng Vân, xã Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.

Sở Nội vụ tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế năm 2015 (13/08/2015)

Ngày 12/8/2015 tại Khách sạn Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia, Viện nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.
Tháng 8, 2015
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11