Hội nghị tuyên truyền và triển khai nhiệm vụ công tác đối với tổ chức “Hội thánh của Đức chúa trời mẹ” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 (01/10/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh về công tác đối với tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”; Kế hoạch số 33/KH-SNV ngày 02/7/2018 của Sở Nội vụ về việc triển khai nhiệm vụ công tác đối với tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc giới thiệu tài liệu lưu trữ với chủ đề: “Gia đình vẻ vang” (18/10/2018)

Văn bản thuộc khối tài liệu hành chính phông số 01, mục lục số 01, hộp số 08, hồ sơ số 119, gồm 03 trang hiện được lưu giữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc.

Công bố Quyết định Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (16/10/2018)

Thực hiện Quyết định số 391/QĐ-SNV ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2018 và Quyết định số 451/QĐ-SNV ngày 09/10/2018 về Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 09 tháng và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018 của Sở Nội vụ (11/10/2018)

Được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của UBND tỉnh, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Sở, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức, viên chức
Tháng 10, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10