Nhìn lại một năm công tác cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc (19/01/2015)

Để cải cách tổ chức, bộ máy, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc từ nay đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 kèm theo Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của UBND tỉnh. Kết quả đã giảm được 32 đơn vị sự nghiệp trong tỉnh. Cụ thể như: Hợp nhất Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Dạy nghề cấp huyện (thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề cấp huyện); Sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật tỉnh vào Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức; Tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị y tế tuyến huyện: Hợp nhất 3 đơn vị y tế cấp huyện (bệnh viện, Trung tâm VSATTP, Trung tâm y tế) thành 01 đơn vị cấp huyện (Trung tâm Y tế); Giải thể đội bóng đá thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;

Chi bộ Xây dựng chính quyền tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2018 (13/02/2015)

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/ĐU ngày 17/11/2014 của Đảng ủy Sở Nội vụ về Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Kế hoạch số 07 - KH/CB ngày 28/11/2014 của Chi bộ Xây dựng chính quyền về Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018.

Chi bộ Công chức - Thanh tra - Thanh niên tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2018 (11/02/2015)

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/ĐU ngày 17/11/2014 của Đảng ủy Sở Nội vụ về việc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018, ngày 10/02/2015 Chi bộ Công chức - Thanh tra - Thanh niên đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018

Học tập Lời nói đi đôi với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (12/02/2015)

Là người Việt Nam, chúng ta tự hào và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người vĩ đại, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, đã hiến dâng tất cả tình cảm và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta

Đoàn chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh đến thăm, chúc tết Sở Nội vụ (13/02/2015)

Nhân dịp Tết nguyên đán Ất Mùi, sáng ngày 13/2/2015, đoàn các Linh mục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cùng đại diện một số Ban giáo xứ, Ban hành giáo các họ đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh đã đến thăm, chúc Tết Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo.

Kết quả công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 (09/02/2015)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2014 Sở Nội vụ đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 430/QĐ-CT ngày 13/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014

Kết quả 3 năm thực hiện công tác Văn thư, Lưu trữ khối Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc (10/02/2015)

Trong 3 năm 2012-2014, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở, Văn phòng Sở đã làm tốt công tác văn thư - lưu trữ, tham mưu giúp lãnh đạo Sở ban hành các văn bản quy định về công tác văn thư - lưu trữ, ứng dụng Công nghệ thông tin góp phần thực hiện ngày càng chặt chẽ quy định về phát hành văn bản đi cũng như chuyển giao văn bản đến theo đúng quy trình thuận tiện cho việc theo dõi quá trình xử lý văn bản của lãnh đạo Sở kết quả cụ thể
Tháng 3, 2015
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11