Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch triển khai xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm năm 2014-2015. (14/07/2014)

Thực hiện các Nghị định của Chính phủ: số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 Quy định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ liên quan đến xác định vị trí việc làm.

Các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh liệt sỹ của Chi đoàn Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc (29/07/2014)

Trong 67 năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về trách nhiệm đối với người có công với cách mạng, phong trào "đền ơn đáp nghĩa"
Tháng 7, 2014
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9