Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo cho chức sắc, nhà tu hành đạo Phật năm 2018. (07/08/2018)

Thực hiện chủ trương của Ban Tôn giáo Chính phủ, UBND tỉnh; Kế hoạch công tác năm và Kế hoạch phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo cho chức sắc, chức việc các tôn giáo năm 2018 của Ban Tôn giáo Sở Nội vụ.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc giới thiệu tài liệu lưu trữ với chủ đề: “Gia đình vẻ vang” (10/08/2018)

Nối tiếp chuyên đề “Bảng vàng danh dự” và “Gia đình vẻ vang” trong tháng 8/2018, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc giới thiệu Nghị định số 004/NĐ của Tổng Tư lệnh Bộ Quốc phòng ban hành ngày 14 tháng 4 năm 1955

Công bố Quyết định Thanh tra tại Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh (07/08/2018)

Thực hiện Quyết định số 391/QĐ-SNV ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2018 và Quyết định số 350/QĐ-SNV ngày 18/7/2018 về Thanh tra công tác Nội vụ tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính năm 2018 (Lớp 02) (22/06/2018)

ngày 22/6/2018, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2018.
Tháng 8, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5