Chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 (22/10/2021)

Để chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới, Vĩnh Phúc đã cụ thể hóa bằng các biện pháp nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân cùng với việc duy trì ổn định phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” (19/08/2021)

Ngày 14/8/2021, Tại hội nghị thường kỳ và cũng là hội nghị đầu tiên của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Minh Chính đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Vĩnh Phúc quan tâm đến chức sắc, chức việc các tôn giáo trong tình hình dịch Covid-19 (06/10/2021)

Thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp cấp bách phòng chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành có liên quan, phù hợp với thực tiễn của tỉnh.
Tháng 10, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6