Về tình hình đăng ký biên chế, quỹ tiền lương 3 quý đầu năm 2014 (06/10/2014)

Nhằm thực hiện việc theo dõi, quản lý tình hình sử dụng biên chế và thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp

45 năm thực hiện Di chúc: Những suy ngẫm (Bài 2) (08/09/2014)

Trong Di chúc, điều mà Bác Hồ bận tâm, đau đáu, lo lắng, nhắc đi nhắc lại nhiều lần về đoàn kết trong Đảng. Từ khi thành lập Đảng, nhờ có sự đoàn kết trong Đảng, trong dân nên cách mạng mới giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Hoạt động dịch vụ lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc (09/10/2014)

Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ của tỉnh và quản lý trực tiếp tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh; thực hiện một số dịch vụ công về công tác lưu trữ theo quy định của pháp luật.
Tháng 10, 2014
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5