ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH VĨNH PHÚC (18/12/2014)

Ngày 17/12/2014 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2019.

Kết quả thực hiện quy định về chuyển đổi vị trí công tác định kỳ đối với công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc (03/12/2014)

Thực hiện việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức (CCVC), trong đó có nhiệm vụ chuyển đổi vị trí công tác đối với CCVC không giữ chức vụ lãnh đạo theo quy định của Chính phủ tại các Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ và phòng nội vụ. (25/11/2014)

Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì và Lễ động thổ xây dựng hồ Hương Thủy tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo. (17/12/2014)

Ngày 11/12/2014 (tức ngày 20/10 năm Giáp Ngọ) được sự chấp thuận và cấp phép của cấp có thẩm quyền, Sư cô Thích Thanh Tịnh, trụ trì chùa Phù Nghì, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo long trọng tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên cho Sư cô Thích Minh Giác và Lễ động thổ xây dựng hồ Hương Thủy tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.
Tháng 12, 2014
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10