Hội nghị góp ý vào Dự thảo Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ khám, chữa bệnh và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc. (10/04/2015)

Sáng ngày 27/3/2015, Sở Nội vụ phối hợp với đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ khám, chữa bệnh và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc.

Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức (17/04/2015)

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 51/KH-VP ngày 8/4/2015 về việc tuyển dụng viên chức bằng hình thức thi tuyển năm 2015. Chỉ tiêu, cơ cấu và vị trí tuyển dụng

Về quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên & Môi trường và 02 Chi cục trực thuộc Sở (15/04/2015)

Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đã có quy định về xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong (07/04/2015)

Việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ nhưng chưa được xác định phiên hiệu đã được Bộ Nội vụ quy định tại Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014.
Tháng 4, 2015
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6