Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương đối với cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh. (12/04/2017)

Thực hiện Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 05/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Kế hoạch số 8313/KH-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017 (23/03/2017)

Ngày 16/03/2017 Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 455/KH-SGTVT về việc tuyển dụng viên chức thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2017.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2017 (10/04/2017)

Ngày 10/4/2017 , Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cho học viên là cán bộ công chức, viên chức

Về việc xét tặng kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ" năm 2017 (17/04/2017)

Thực hiện Thông tư số 01/2014/TT-BNV ngày 10/01/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.
Tháng 4, 2017
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12