Thăm, chúc mừng các ngày lễ trọng trong tháng 11/2016 đạo Công giáo (02/12/2016)

Nhân dịp các lễ trọng của đồng bào công giáo trong tháng 11/2016, như: Lễ các Thánh Nam Nữ, lễ Thánh Martino, lễ Thánh Anrê Tông Đồ…

Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ ban hành Nghị quyết chuyên đề về Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. (22/11/2016)

Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về nội dung sinh hoạt chi bộ; Kế hoạch số 62-KH/ĐUK ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Chuyên đề.

Thanh tra công tác Nội vụ ở huyện Yên Lạc (02/12/2016)

Huyện Yên Lạc nằm ở phía Nam tỉnh Vĩnh Phúc có diện tích tự nhiên là 106,7km2, dân số trên 164.000 người. Toàn huyện có 17 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn và 16 xã với 162 thôn, tổ dân phố.

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc mở lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ năm 2016. (22/11/2016)

Sáng ngày 22/11/2016 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Học viên Hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ năm 2016.
Tháng 12, 2016
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7