Một số nội dung giúp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (03/08/2016)

Thực hiện Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020

Khánh thành Nhà khách tại khu vực nhà thờ Tam Đảo, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo (09/08/2016)

Nhà khách Tam Đảo thuộc giáo xứ Vĩnh Yên sau gần 3 năm khởi công và xây dựng (Từ năm 2014 đến năm 2016) đã hoàn thành và đi vào sử dụng. Sáng ngày 08/8/2016, linh mục trụ xứ, Ban Giáo xứ Vĩnh Yên long trọng tổ chức Thánh lễ Tạ ơn khánh thành Nhà khách mang tước hiệu Nữ vương Hòa Bình.

Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề về Công tác bảo quản tài liệu tại đơn vị (09/08/2016)

Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về nội dung sinh hoạt chi bộ; Kế hoạch số 62-KH/ĐUK ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Chuyên đề.

Kết quả thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Giáo dục và Đào tạo (17/08/2016)

Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-SNV ngày 17/02/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ về Thanh tra chuyên ngành công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm 2016.

Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (17/08/2016)

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 03/6/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Tháng 8, 2016
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10