Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (05/02/2016)

Sáng ngày 04/02/2016, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (02/02/2016)

Ngày 13/01/2016 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BNV hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Phát động phong trào thi đua năm 2016 (01/02/2016)

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, tập trung triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Kết quả công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ (05/01/2016)

Thực hiện Luật Lưu trữ và triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Lưu trữ, thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2015, được sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra

Kế hoạch công tác pháp chế năm 2016 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc (01/02/2016)

Nhằm cụ thể hoá Chương trình công tác của ngành Tư pháp, kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của Sở, ngày 15/01/2016 Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 05 triển khai nhiệm vụ công tác pháp chế năm 2016.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. (01/02/2016)

Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy để chủ động đưa ra các biện pháp, giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả; phấn đấu không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn, thương tích và những thiệt hại do cháy nổ, sự cố, tai nạn gây ra.
Tháng 2, 2016
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12