Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tặng quà, chúc mừng nhân dịp Lễ phục sinh 2016 (30/03/2016)

Lễ Phục sinh là ngày lễ trọng của đồng bào theo đạo Công giáo, Tin lành để tưởng nhớ ngày Chúa Giê su sống trở lại, mở ra niềm tin, hy vọng về sự sống đời đời của người theo đạo Công giáo và Tin lành.

Công bố Quyết định Thanh tra công tác nội vụ tại Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc (06/04/2016)

Ngày 05/4/2016 Đoàn thanh tra Sở Nội vụ do ông Nguyễn Anh Tuấn - Chánh thanh tra làm Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra và tổ chức thanh tra từ ngày 05/4/2016 đến ngày 13/4/2016 tại Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc triển khai chương trình công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2016. (01/04/2016)

Thực hiện Chương trình số 1035/CTr - BCĐ ngày 29/2/2016 của Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước về xây dựng chương trình công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2016
Tháng 5, 2016
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11