Về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ (04/09/2015)

Ngày 28/6/2015 Liên bộ Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thay thế Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27/5/2009 của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ.

Thăm, tặng quà chúc mừng lễ Thánh Matthêu Tông đồ đạo Công giáo (22/09/2015)

Nhân dịp lễ Thánh Matthêu Tông đồ ngày 21/9/2015, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà chúc mừng một số chức sắc, giáo xứ, giáo họ tiêu biểu đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Nội vụ năm 2015 (29/09/2015)

Thực hiện Quyết định số 668/QĐ-CT ngày 18/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015.

Nhận bàn giao hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B của tỉnh Vĩnh Phúc (17/09/2015)

Hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B được xem là tài sản Quốc gia, phản ánh một phần đóng góp của nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; là kỷ vật thiêng liêng của mỗi cá nhân, gia đình có cán bộ đi B;
Tháng 10, 2015
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7