Kết quả thực hiện Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 và Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 03/8/2011 của HĐND tỉnh (19/11/2015)

Để đánh giá hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 “Quy định số lượng, mức hỗ trợ cho một số chức danh hoạt động ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và hỗ trợ hoạt động cho tổ dân vận, tổ hoà giải và tổ liên gia tự quản

Thăm, tặng quà chúc mừng nhân dịp các ngày lễ trọng trong tháng 11/ 2015 của Đạo Công giáo (24/11/2015)

Tháng 11 hàng năm là tháng tổng kết một năm Phụng vụ và có nhiều lễ trọng của đạo Công giáo. Nhân dịp này, thực hiện chương trình công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2015

Sở Nội vụ khai mạc lớp bồi dưỡng thực hiện Quy chế dân chủ năm 2015 (27/10/2015)

Triển khai Kế hoạch số 2071/KH-BCĐ ngày 16/4/2015 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015.

Bàn giao hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B về Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị (17/11/2015)

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ về việc công bố và trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B đến các địa phương.

Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Công thương, tỉnh Vĩnh Phúc (04/11/2015)

Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ đã tổ chức thanh tra tại Văn phòng Sở Công thương và một số đơn vị thuộc sở, thời gian từ ngày 15/9 đến ngày 25/9/2015
Tháng 11, 2015
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12