Kết quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 (17/01/2017)

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Nội vụ, công tác tuyên truyền về cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc đã được đẩy mạnh và đi vào nề nếp hơn so với trước

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế (17/01/2017)

Ngày 06/01/2017 Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015

Công ty cổ phần Prime Group: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (04/01/2017)

Ngày 29/12/2016, Công ty cổ phần Prime Group tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đến dự buổi lễ có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Bình Xuyên và đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Giới thiệu luật tín ngưỡng, tôn giáo (16/01/2017)

Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18/11/2016. Luật gồm 9 chương, 68 Điều. Cụ thể như sau:
Tháng 1, 2017
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11