Kết quả thanh tra công tác Nội vụ ở Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Vĩnh Phúc (27/08/2014)

Thực hiện Quyết định số 169/QĐ-SNV ngày 16/6/2014 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về Thanh tra công tác Nội vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ đã tiến hành thanh tra ở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.
Tháng 9, 2014
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11