Thành lập Tổ dân phố Xuân Mai thuộc phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên (19/08/2014)

Căn cứ Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 về việc thành lập tổ dân phố Xuân Mai thuộc phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên.

Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch triển khai xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm năm 2014-2015. (14/07/2014)

Thực hiện các Nghị định của Chính phủ: số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 Quy định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ liên quan đến xác định vị trí việc làm.
Tháng 8, 2014
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6