Sở Nội vụ quán triệt việc thực hiện Quy chế dân chủ là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh (09/05/2018)

Sở Nội vụ đã có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác tổ chức chính quyền địa phương góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, nhiều năm liền Chi bộ, Đảng bộ Sở Nội vụ luôn đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Cảnh giác với “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” (05/06/2018)

Tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” có nguồn gốc từ Hàn Quốc, hiện nay tổ chức này vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận là tổ chức tôn giáo và cũng chưa được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trên lãnh thổ Việt Nam
Tháng 6, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7