Chỉ số PAPI năm 2014 tỉnh Vĩnh Phúc đã vươn lên tốp đầu (25/04/2015)

Ngày 13/4/2015 tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển & Hỗ trợ Cộng đồng và Trung tâm Công tác Lý luận thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với một số tổ chức công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2014

Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế. (22/04/2015)

Ngày 17/4/2015 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Văn bản số 2127/UBND-TH về việc thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Chương trình trao tặng máy trợ thính, xe đạp cho trẻ em mồ côi nghèo học giỏi (21/04/2015)

Nhân kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4/2015, tại Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Vĩnh Phúc

Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính năm 2015 (20/04/2015)

Thực hiện Quyết định số 668/QĐ-CT ngày 18/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015.

Kết quả bước đầu công tác khảo sát tài liệu quý, hiếm tại tỉnh Vĩnh Phúc (22/04/2015)

Ngày 31/5/2012, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Quyết định số 644/QĐ-TTg phê duyệt nội dung Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam

Đã có quy định về xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong (07/04/2015)

Việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ nhưng chưa được xác định phiên hiệu đã được Bộ Nội vụ quy định tại Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014.
Tháng 4, 2015
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6