Tăng lương cán bộ, công chức, viên chức hệ số lương từ 2,34 trở xuống (13/03/2015)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

Đoàn chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh đến thăm, chúc tết Sở Nội vụ (13/02/2015)

Nhân dịp Tết nguyên đán Ất Mùi, sáng ngày 13/2/2015, đoàn các Linh mục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cùng đại diện một số Ban giáo xứ, Ban hành giáo các họ đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh đã đến thăm, chúc Tết Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo.

Kết quả công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 (09/02/2015)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2014 Sở Nội vụ đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 430/QĐ-CT ngày 13/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014

Chính phủ ban hành Nghị định thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. (13/03/2015)

Ngày 9 tháng 01 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Kết quả 3 năm thực hiện công tác Văn thư, Lưu trữ khối Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc (10/02/2015)

Trong 3 năm 2012-2014, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở, Văn phòng Sở đã làm tốt công tác văn thư - lưu trữ, tham mưu giúp lãnh đạo Sở ban hành các văn bản quy định về công tác văn thư - lưu trữ, ứng dụng Công nghệ thông tin góp phần thực hiện ngày càng chặt chẽ quy định về phát hành văn bản đi cũng như chuyển giao văn bản đến theo đúng quy trình thuận tiện cho việc theo dõi quá trình xử lý văn bản của lãnh đạo Sở kết quả cụ thể
Tháng 3, 2015
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11