Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác triển khai thực hiện Dự án 513 và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 (09/09/2020)

Sáng ngày 08/9/2020, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 (24/09/2020)

Sáng 24/09/2020, Liên minh HTX tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử phông tài liệu UBND huyện Tam Dương (14/09/2020)

Chi cục Văn thư - Lưu trữ trân trọng giới thiệu nội dung tài liệu lưu trữ lịch sử phông UBND huyện Tam Dương giai đoạn từ năm 1964 đến năm 2013 tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ (07/09/2020)

Ngày 14/7/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.
Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7