Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 34 năm 2018
(Từ ngày: 20/08/2018 - Đến ngày: 26/08/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 20/08/2018
Thứ ba 21/08/2018
Thứ tư 22/08/2018
07h30 - 17hHọp Ban Thường vụ Tỉnh ủyBan Thường vụ Tỉnh ủyGĐ. Phạm Quang Tuệ; PGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
13h30 - 17hLàm việc với đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh ủyTỉnh ủy Vĩnh PhúcGĐ. Phạm Quang Tuệ
Thứ năm 23/08/2018
07h30 - 11h30Họp Phiên họp tháng 8 UBND tỉnhVP UBND tỉnhGĐ. Phạm Quang Tuệ; PGĐ. Nguyễn Thanh Quang
Thứ sáu 24/08/2018
07h30 - 11h30Họp BTV Tỉnh ủyVP Tỉnh ủyGĐ. Phạm Quang Tuệ; PGĐ. Bùi Thị Thu hằng
Thứ bảy 25/08/2018
Chủ nhật 26/08/2018
Xem toàn màn hình