Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 4 năm 2021
(Từ ngày: 18/01/2021 - Đến ngày: 24/01/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 18/01/2021
07h30 - 17hLàm việc tại cơ quanSở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
15h - 16h25Dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2020 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2021Tầng 2, Cục Thuế tỉnh Vĩnh PhúcPGĐ. Hoàng Thanh
Thứ ba 19/01/2021
07h - 17hLàm việc tại cơ quanSở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
08h - 11h30Họp trực tuyến toàn quốcPhòng số 05, VP UBND tỉnhPGĐ. Trần Văn Hòa
14h - 16h30Dự họp Ủy ban bầu cử và Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh.Phòng số 01, VP UBND tỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
Thứ tư 20/01/2021
07h - 17hLàm việc tại cơ quanSở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
Thứ năm 21/01/2021
07h - 17hLàm việc tại cơ quanSở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
08h - 11h30Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử tại điểm cầu Vĩnh PhúcPhòng số 01, VP UBND tỉnhGĐ. Nguyễn Phú Sơn; PGĐ. Trần Văn Hòa
08h30 - 11h30Dự Hội nghị triển khai Đề án xác định Chỉ số CCHC và Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2020Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc GiangPGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ sáu 22/01/2021
07h - 16h30Làm việc tại cơ quanSở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
Thứ bảy 23/01/2021
Chủ nhật 24/01/2021
Xem toàn màn hình