Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 51 năm 2018
(Từ ngày: 17/12/2018 - Đến ngày: 23/12/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 17/12/2018
08h - 16h30Làm việc về Nội dung xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực với UBND huyện Sông Lô (Sáng 8h) và UBND huyện Bình Xuyên (Chiều 14h)Phòng họp tầng 1, Sở Nội vụ Vĩnh PhúcPGĐ. Trần Văn Hòa
13h30 - 15hDự họp tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC tỉnhPhòng họp số 2 Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcPGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ ba 18/12/2018
08h - 11h30Làm việc về Nội dung xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực với UBND huyện Lập Thạch (Sáng 9h)Phòng họp tầng 1, Sở Nội vụ Vĩnh PhúcPGĐ. Trần Văn Hòa
08h - 11h30Tập Huấn ban chỉ đạo 94Đoàn an dưỡng 18, T50PGĐ. Nguyễn Thanh Quang
Thứ tư 19/12/2018
Thứ năm 20/12/2018
08h - 11h30Công bố kết luật thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchSở Văn hóa, Thể thao và Du lịchPGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ sáu 21/12/2018
07h30 - 16h30Dự họp UBTVQH về sửa đổi luật Cán bộ CCVCFLC Vĩnh ThịnhPGĐ. Trần Văn Hòa
08h - 11h30Giao ban dư luận xã hộiTỉnh ỦyPGĐ. Nguyễn Thanh Quang
Thứ bảy 22/12/2018
Chủ nhật 23/12/2018
Xem toàn màn hình