Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 40 năm 2018
(Từ ngày: 01/10/2018 - Đến ngày: 07/10/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 01/10/2018
14h - 17hHọp Ban Tổ chức Tỉnh ủyBTC Tỉnh ủyPGĐ. Nguyễn Thanh Quang
Thứ ba 02/10/2018
08h - 11h30Làm việc với Đài Truyền hìnhĐài Truyền hình tỉnhPGĐ. Trần Văn Hòa
08h - 11h30Họp UBND tỉnhUBND tỉnhGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
Thứ tư 03/10/2018
09h - 17hTham dự lễ bàn giao chi cục quản lý thị trường ở địa phương về Bộ công thươngHà NộiPGĐ. Nguyễn Thanh Quang
Thứ năm 04/10/2018
07h30 - 17hNghe báo cáo tình hình kết quả thực hiện chương trình hành động số 49-CTr/TU, số 54- CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18/NQ/TW, Nghị quyết 19/NQ-TW cảu Hội nghị lần thứ 6 BCH TW khóa XII; gắn liền đề án 01/ĐA/TU của BTV tỉnh ủyUBND tỉnhPGĐ. Nguyễn Thanh Quang
08h - 11h30Họp Bưu Điện tỉnhBưu Điện tỉnhPGĐ. Trần Văn Hòa
13h30 - 17hHọp UBND tỉnhUBND tỉnhGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
Thứ sáu 05/10/2018
14h - 17hHọp UBND tỉnhUBND tỉnhPGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ bảy 06/10/2018
Chủ nhật 07/10/2018
Xem toàn màn hình