Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 49 năm 2021
(Từ ngày: 29/11/2021 - Đến ngày: 05/12/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 29/11/2021
08h - Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnhPhòng họp Lãnh đạo UBND tỉnh (tầng 2)GĐ. Nguyễn Phú Sơn
09h - Làm việc với Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBan quản lý danh thắng Tây Thiên - Tam Đảo.PGĐ. Trần Tuấn Anh
Thứ ba 30/11/2021
14h - Dự phiên họp trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi sốPhòng họp số 1, Trụ sở HĐND-UBND tỉnh Vĩnh PhúcPGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ tư 01/12/2021
Thứ năm 02/12/2021
08h - 16h30Họp UBND tỉnh về thẩm tra dự thảo nghị quyết về lĩnh vực văn hóa - xã hộiPhòng họp số 02, Trụ sở HĐND&UBND tỉnhPGĐ. Hoàng Thanh
Thứ sáu 03/12/2021
14h - Làm việc về công tác đào tạo, bồi dưỡngHội trường Ban tổ chức Tỉnh ủyPGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ bảy 04/12/2021
Chủ nhật 05/12/2021
Xem toàn màn hình