Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 5 năm 2019
(Từ ngày: 28/01/2019 - Đến ngày: 03/02/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 28/01/2019
07h30 - 16h30Làm việc tại cơ quanSở Nội vụLãnh đạo Sở
Thứ ba 29/01/2019
07h30 - 16h30Làm việc tại cơ quanSở Nội vụLãnh đạo Sở
Thứ tư 30/01/2019
07h30 - 16h30Làm việc tại cơ quanSở Nội vụLãnh đạo Sở
Thứ năm 31/01/2019
Thứ sáu 01/02/2019
Thứ bảy 02/02/2019
Chủ nhật 03/02/2019
Xem toàn màn hình