Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 2 năm 2019
(Từ ngày: 07/01/2019 - Đến ngày: 13/01/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 07/01/2019
Thứ ba 08/01/2019
Thứ tư 09/01/2019
Thứ năm 10/01/2019
Thứ sáu 11/01/2019
Thứ bảy 12/01/2019
Chủ nhật 13/01/2019
Xem toàn màn hình