Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 7 năm 2022
(Từ ngày: 07/02/2022 - Đến ngày: 13/02/2022)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 07/02/2022
Thứ ba 08/02/2022
Thứ tư 09/02/2022
Thứ năm 10/02/2022
Thứ sáu 11/02/2022
Thứ bảy 12/02/2022
Chủ nhật 13/02/2022
Xem toàn màn hình