Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 41 năm 2020
(Từ ngày: 05/10/2020 - Đến ngày: 11/10/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 05/10/2020
07h - 17hLàm việc tại cơ quanSở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
Thứ ba 06/10/2020
07h - 17hLàm việc tại cơ quanSở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
Thứ tư 07/10/2020
07h - 17hLàm việc tại cơ quanSở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
Thứ năm 08/10/2020
07h - 17hLàm việc tại cơ quanSở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
08h - 11h30Họp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnhBộ Chỉ huy Quân sự tỉnhPGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ sáu 09/10/2020
07h - 17hLàm việc tại cơ quanSở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
Thứ bảy 10/10/2020
Chủ nhật 11/10/2020
Xem toàn màn hình