Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 11 năm 2021
(Từ ngày: 08/03/2021 - Đến ngày: 14/03/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 08/03/2021
Thứ ba 09/03/2021
Thứ tư 10/03/2021
Thứ năm 11/03/2021
Thứ sáu 12/03/2021
Thứ bảy 13/03/2021
Chủ nhật 14/03/2021
Xem toàn màn hình