Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 3 năm 2019
(Từ ngày: 14/01/2019 - Đến ngày: 20/01/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 14/01/2019
Thứ ba 15/01/2019
09h - 11h30Họp Sở Tài chínhSở Tài chínhPGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ tư 16/01/2019
13h - 16h30Tổng kết công tác Quốc phòng an ninhVP UBND tỉnhGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
Thứ năm 17/01/2019
08h - 11h30Công bố Kết luận Thanh tra tại Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Vĩnh PhúcSở Tài nguyên và Môi trườngPGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ sáu 18/01/2019
07h30 - 11h30Dự Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban MTTQ tỉnh (Khóa XIII)Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh PhúcPGĐ. Trần Văn Hòa
08h - 11h30Tổng kết công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáoBộ Nội vụPGĐ. Nguyễn Thanh Quang
08h - 11h30Hội nghị trực tuyến của Bộ LĐTB &XHUBND tỉnhPGĐ. Nguyễn Thanh Quang
08h - 11h30Dự Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủyPGĐ. Trần Văn Hòa
13h30 - 16h30Họp UBND tỉnhVP UBND tỉnhPGĐ. Trần Văn Hòa
14h - 16h30Tổng kết công tác dân vậnTỉnh ủyPGĐ. Nguyễn Thanh Quang
14h - 16h30Dự Họp Báo cáo UBND tỉnh một số nội dung về phân cấp quản lý các Ban QLDA đầu tư xây dựng và đề xuất quản lý , sử dụng biên chế, việc bố trí bổ sung CCVC...; Thi tuyển công chức cấp xã.phòng họp số 3, VP UBND tỉnhGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
Thứ bảy 19/01/2019
Chủ nhật 20/01/2019
Xem toàn màn hình