Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 4 năm 2022
(Từ ngày: 17/01/2022 - Đến ngày: 23/01/2022)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 17/01/2022
07h30 - 17hLàm việc tại cơ quanSở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
Thứ ba 18/01/2022
07h - 17hLàm việc tại cơ quanSở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
08h - 11h30Dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021Hội trường tầng 2, Tỉnh ủyGĐ. Nguyễn Phú Sơn
08h - 11h30Dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022Tại Hội trường tầng 4 - Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh PhúcPGĐ. Trần Văn Hòa
14h - 16h30Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cưPhòng họp số 01, Trụ sở HĐND&UBND tỉnhPGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ tư 19/01/2022
07h - 17hLàm việc tại cơ quanSở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
13h - 16h30Họp UBND tỉnhPhòng họp số 05, VP UBND tỉnhPGĐ. Hoàng Thanh
14h - 16h30Họp UBND tỉnhPhòng họp số 05, VP UBND tỉnhPGĐ. Hoàng Thanh
Thứ năm 20/01/2022
07h - 17hLàm việc tại cơ quanSở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
08h - 11h30Họp trực tuyến Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022Phòng họp số 01, VP UBND tỉnhPGĐ. Trần Văn Hòa
14h - 16h30Họp UBND tỉnhPhòng họp số 01, VP UBND tỉnhPGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ sáu 21/01/2022
07h - 16h30Làm việc tại cơ quanSở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
14h - 16h30Họp UBND tỉnhPhòng họp số 05, VP UBND tỉnhPGĐ. Trần Tuấn Anh
Thứ bảy 22/01/2022
07h30 - 16h30Trực công vụ, phòng chống dịch bệnh Covid-19Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcPGĐ. Trần Tuấn Anh
Chủ nhật 23/01/2022
07h30 - 16h30Trực công vụ, phòng chống dịch bệnh Covid-19Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcGĐ. Nguyễn Phú Sơn
Xem toàn màn hình