Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 51 năm 2019
(Từ ngày: 16/12/2019 - Đến ngày: 22/12/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 16/12/2019
Thứ ba 17/12/2019
Thứ tư 18/12/2019
Thứ năm 19/12/2019
Thứ sáu 20/12/2019
Thứ bảy 21/12/2019
Chủ nhật 22/12/2019
Xem toàn màn hình