Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 47 năm 2021
(Từ ngày: 15/11/2021 - Đến ngày: 21/11/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 15/11/2021
07h - 11h30Dự Hội thảo khoa học tư vấn phản biện đối với dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủyphòng họp tầng 1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnhPGĐ. Hoàng Thanh
07h30 - 17hLàm việc tại cơ quanSở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
07h30 - 17hDự luyện tập diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021Trung tâm Hội nghị tỉnh; Thao trường Bàn Long, Minh Quang, Tam ĐảoGĐ. NGuyễn Phú Sơn; PGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ ba 16/11/2021
07h - 17hLàm việc tại cơ quanSở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
07h - 16h30Dự luyện tập diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021Trung tâm Hội nghị tỉnh; Thao trường Bàn Long, Minh Quang, Tam ĐảoGĐ. NGuyễn Phú Sơn; PGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ tư 17/11/2021
07h - 17hLàm việc tại cơ quanSở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
08h - 11h30Dự họp về việc xây dựng và triển khai Kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến mức độ 4Phòng số 01, Sở Thông tin và Truyền thôngPGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ năm 18/11/2021
07h - 17hLàm việc tại cơ quanSở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
05h30 - Dự diễn tập KVPT tỉnh Vĩnh PhúcTrung tâm Hội nghị tỉnh; Thao trường Bàn Long, xã Minh Quang, huyện Tam ĐảoGĐ. Nguyễn Phú Sơn PGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ sáu 19/11/2021
07h - 16h30Làm việc tại cơ quanSở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
05h30 - Dự diễn tập KVPT tỉnh Vĩnh PhúcTrung tâm Hội nghị tỉnh; Thao trường Bàn Long, xã Minh Quang, huyện Tam ĐảoGĐ. Nguyễn Phú Sơn PGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ bảy 20/11/2021
07h30 - 16h30Trực Công vụ phòng, chống dịch Covid-19Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcGĐ. Nguyễn Phú Sơn
Chủ nhật 21/11/2021
07h30 - 16h30Trực Công vụ phòng, chống dịch Covid-19Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcPGĐ. Trần Văn Hòa
Xem toàn màn hình