Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 44 năm 2019
(Từ ngày: 28/10/2019 - Đến ngày: 03/11/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 28/10/2019
07h30 - 11h30Dự diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp huyện Vĩnh Tường gắn với diễn tập CH-CQ 1 bên 1 cấp eBB/f316UBND huyện Vĩnh TườngPGĐ Hoàng Thanh
Thứ ba 29/10/2019
Thứ tư 30/10/2019
Thứ năm 31/10/2019
Thứ sáu 01/11/2019
Thứ bảy 02/11/2019
Chủ nhật 03/11/2019
Xem toàn màn hình