Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 49 năm 2019
(Từ ngày: 02/12/2019 - Đến ngày: 08/12/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 02/12/2019
Thứ ba 03/12/2019
Thứ tư 04/12/2019
Thứ năm 05/12/2019
Thứ sáu 06/12/2019
Thứ bảy 07/12/2019
Chủ nhật 08/12/2019
Xem toàn màn hình