Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 12 năm 2020
(Từ ngày: 16/03/2020 - Đến ngày: 22/03/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 16/03/2020
07h30 - 16h30Làm việc theo chương trìnhTỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
09h30 - 11h30Họp UBND tỉnhVP UBND tỉnh Vĩnh PhúcPGĐ. Trần Văn Hòa
13h - 16h30Kiểm tra hồ sơ Giáo viên mầm non hợp đồng từ ngày 31/12/2015 tở về trướcUBND huyện Lập Thạch - T. Vĩnh PhúcPGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ ba 17/03/2020
08h - 11h30Kiểm tra hồ sơ Giáo viên mầm non hợp đồng từ ngày 31/12/2015 tở về trướcUBND huyện Vĩnh Tường - T. Vĩnh PhúcPGĐ. Trần Văn Hòa
13h - 16h30Kiểm tra hồ sơ Giáo viên mầm non hợp đồng từ ngày 31/12/2015 tở về trướcUBND huyện Yên Lạc - T. Vĩnh PhúcPGĐ. Trần Văn Hòa
14h - 16h30Dự Họp UBND tỉnhVP UBND tỉnh Vĩnh PhúcGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
Thứ tư 18/03/2020
08h - 11h30Kiểm tra hồ sơ Giáo viên mầm non hợp đồng từ ngày 31/12/2015 tở về trướcUBND thành phố Phúc Yên - T. Vĩnh PhúcPGĐ. Trần Văn Hòa
13h - 16h30Kiểm tra hồ sơ Giáo viên mầm non hợp đồng từ ngày 31/12/2015 tở về trướcUBND huyện Bình Xuyên - T. Vĩnh PhúcPGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ năm 19/03/2020
08h - 16h30Dự khảo sát tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TWThành ủy Phúc Yên, tỉnh Vĩnh PhúcPGĐ. Trần Văn Hòa
08h - 11h30Dự Họp Tỉnh ủyTỉnh ủy Vĩnh PhúcGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
08h - 11h30Dự họp UBND tỉnhPhòng số 01 - Trụ sở HĐND & UBND tỉnh Vĩnh PhúcPGĐ. Hoàng Thanh
14h - 16h30Dự Hội nghị về việc góp ý Đề án thí điểm xây dựng mô hình giáo dục chất lượng cao tại một số trường trung học cơ sở trọng điểm trên địa bàn tỉnh Vĩnh PhúcPhòng họp Tầng 3, Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh PhúcPGĐ. Hoàng Thanh
Thứ sáu 20/03/2020
07h30 - 11h30Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủyTầng 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy - T. Vĩnh PhúcGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
08h - 16h30Dự khảo sát tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TWUBND huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh PhúcPGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ bảy 21/03/2020
Chủ nhật 22/03/2020
Xem toàn màn hình