Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 17 năm 2020
(Từ ngày: 20/04/2020 - Đến ngày: 26/04/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 20/04/2020
07h - 17hLàm việc theo chương trìnhTỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
07h30 - 11h30Dự họp Thường trực Tỉnh ủyTầng 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủyGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
13h30 - 17hDự và làm việc với UBND huyện Sông LôUBND huyện Sông LôPGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ ba 21/04/2020
08h - 11h30Dự họp Hội đồng xét bổ nhiệm Thanh tra viên và chuyển ngạch thanh tra viên năm 2020Phòng số 04, Trụ sở HĐND&UBND tỉnh Vĩnh PhúcGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
14h - 17hDự họp UBND tỉnhPhòng số 01, VP UBND tỉnh Vĩnh PhúcGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
Thứ tư 22/04/2020
07h - 17hLàm việc theo chương trìnhTỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
07h30 - 11h30Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủyTỉnh ủy Vĩnh PhúcGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
08h30 - 11h30Làm việc với Ban giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh PhúcPhòng họp tầng 1, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcPGĐ. Trần Văn Hòa
14h - 17hDự họp UBND tỉnhPhòng số 01, VP UBND tỉnh Vĩnh PhúcGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
Thứ năm 23/04/2020
07h - 17hLàm việc theo chương trìnhTỉnh Vĩnh PhúcLãnh đạo Sở
Thứ sáu 24/04/2020
08h - 17hDự Họp UBND tỉnh phiên họp tháng 4 năm 2020Phòng số 01, Trụ sở HĐND&UBND tỉnh Vĩnh PhúcGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
Thứ bảy 25/04/2020
Chủ nhật 26/04/2020
Xem toàn màn hình