Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 4 năm 2019
(Từ ngày: 21/01/2019 - Đến ngày: 27/01/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 21/01/2019
Thứ ba 22/01/2019
08h - 11h30Dự Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018Hội trưởng Tỉnh ủyGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
Thứ tư 23/01/2019
Thứ năm 24/01/2019
Thứ sáu 25/01/2019
Thứ bảy 26/01/2019
Chủ nhật 27/01/2019
Xem toàn màn hình