Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 48 năm 2018
(Từ ngày: 26/11/2018 - Đến ngày: 02/12/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 26/11/2018
Thứ ba 27/11/2018
Thứ tư 28/11/2018
Thứ năm 29/11/2018
Thứ sáu 30/11/2018
Thứ bảy 01/12/2018
Chủ nhật 02/12/2018
Xem toàn màn hình