Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 5 năm 2021
(Từ ngày: 25/01/2021 - Đến ngày: 31/01/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 25/01/2021
Thứ ba 26/01/2021
Thứ tư 27/01/2021
Thứ năm 28/01/2021
Thứ sáu 29/01/2021
Thứ bảy 30/01/2021
Chủ nhật 31/01/2021
Xem toàn màn hình