Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 52 năm 2019
(Từ ngày: 23/12/2019 - Đến ngày: 29/12/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 23/12/2019
Thứ ba 24/12/2019
Thứ tư 25/12/2019
Thứ năm 26/12/2019
Thứ sáu 27/12/2019
Thứ bảy 28/12/2019
Chủ nhật 29/12/2019
Xem toàn màn hình