Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 44 năm 2020
(Từ ngày: 26/10/2020 - Đến ngày: 01/11/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 26/10/2020
Thứ ba 27/10/2020
07h30 - 11hDự Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2015-2020Trung tâm Hội nghị tỉnhPGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ tư 28/10/2020
Thứ năm 29/10/2020
Thứ sáu 30/10/2020
Thứ bảy 31/10/2020
Chủ nhật 01/11/2020
Xem toàn màn hình