Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 1 năm 2020
(Từ ngày: 30/12/2019 - Đến ngày: 05/01/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 30/12/2019
Thứ ba 31/12/2019
Thứ tư 01/01/2020
Thứ năm 02/01/2020
Thứ sáu 03/01/2020
Thứ bảy 04/01/2020
Chủ nhật 05/01/2020
Xem toàn màn hình