Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 9 năm 2019
(Từ ngày: 25/02/2019 - Đến ngày: 03/03/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 25/02/2019
Thứ ba 26/02/2019
Thứ tư 27/02/2019
Thứ năm 28/02/2019
Thứ sáu 01/03/2019
Thứ bảy 02/03/2019
Chủ nhật 03/03/2019
Xem toàn màn hình