Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 48 năm 2019
(Từ ngày: 25/11/2019 - Đến ngày: 01/12/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 25/11/2019
Thứ ba 26/11/2019
Thứ tư 27/11/2019
Thứ năm 28/11/2019
Thứ sáu 29/11/2019
Thứ bảy 30/11/2019
Chủ nhật 01/12/2019
Xem toàn màn hình