Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 1 năm 2019
(Từ ngày: 31/12/2018 - Đến ngày: 06/01/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 31/12/2018
Thứ ba 01/01/2019
Thứ tư 02/01/2019
Thứ năm 03/01/2019
Thứ sáu 04/01/2019
Thứ bảy 05/01/2019
Chủ nhật 06/01/2019
Xem toàn màn hình