Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 22 năm 2020
(Từ ngày: 25/05/2020 - Đến ngày: 31/05/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 25/05/2020
07h30 - 11h30Họp Hội đồng nhân dân tỉnhPhòng số 01, Trụ sở HĐND&UBND tỉnhGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
14h - 17hHọp UBND tỉnhPhòng số 03, VP UBDN tỉnh Vĩnh PhúcGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
Thứ ba 26/05/2020
08h - 11h30Họp UBND tỉnh phiên họp tháng 05/2020Phòng số 01, Trụ sở HĐND&UBND tỉnh Vĩnh PhúcGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
14h - 17hHọp UBND tỉnhPhòng số 01, VP UBND tỉnh Vĩnh PhúcGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
14h - 17hDự Họp Ban Tổ chức Tỉnh ủyTầng 2, Ban Tổ chức Tỉnh ủyPGĐ. Hoàng Thanh
Thứ tư 27/05/2020
08h - 11h30Họp UBND tỉnhPhòng số 03, VP UBND tỉnh Vĩnh PhúcPGĐ. Trần Văn Hòa
14h - 17hHọp UBND tỉnhPhòng số 03, VP UBND tỉnh Vĩnh PhúcGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
Thứ năm 28/05/2020
14h - 17hHọp UBND tỉnhPhòng số 01, VP UBND tỉnh Vĩnh PhúcGĐ. Bùi Thị Thu Hằng; PGĐ. Hoàng Thanh
Thứ sáu 29/05/2020
14h30 - 17hLàm việc với Ban Quản lý các KCNTầng 1, Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh PhúcPGĐ. Hoàng Thanh
Thứ bảy 30/05/2020
Chủ nhật 31/05/2020
Xem toàn màn hình