Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 44 năm 2018
(Từ ngày: 29/10/2018 - Đến ngày: 04/11/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 29/10/2018
08h - 16h30Tham gia đoàn giám sát Tỉnh ủy tiến hành giám sát đối với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Theo QĐ số 1259/QĐ/TUSở NN&PTNNPGD. Nguyễn Thanh Quang
Thứ ba 30/10/2018
08h30 - 12hHọp UBND tỉnhUBND tỉnhPGĐ. Trần Văn Hòa
13h30 - 16h30Họp sát hạch công chức không qua thi tuyểnTỉnh ủyPGĐ. Nguyễn Thanh Quang
13h30 - 16h30Họp Tỉnh ủyVP Tỉnh ủyGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
Thứ tư 31/10/2018
08h - 16h30Tham gia đoàn giám sát Tỉnh ủy tiến hành giám sát đối với Đảng ủy Sở Y tế Theo QĐ số 1259/QĐ/TUSở Y tếPGĐ. Nguyễn Thanh Quang
08h - 11h30Họp Giao ban lãnh đạo SởVP Sở Nội vụLãnh Đạo Sở
13h30 - 16h30Họp Ban tổ chức Tỉnh ủyTỉnh ủyPGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ năm 01/11/2018
08h - 11h30Làm việc với Bưu Điện tỉnhBư điện tỉnhPGĐ. Trần Văn Hòa
14h - 16h30Họp HĐQL Quỹ phát triển đất tỉnh Vĩnh PhúcPhòng họp số 4 - Trụ sở HĐND&UBND tỉnhPGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ sáu 02/11/2018
13h30 - 16h30Làm việc với các Sở, ban, ngành về chương trình Cải cách hành chínhVP Sở Nội vụPGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ bảy 03/11/2018
Chủ nhật 04/11/2018
Xem toàn màn hình