Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 6 năm 2021
(Từ ngày: 01/02/2021 - Đến ngày: 07/02/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 01/02/2021
Thứ ba 02/02/2021
Thứ tư 03/02/2021
Thứ năm 04/02/2021
Thứ sáu 05/02/2021
Thứ bảy 06/02/2021
Chủ nhật 07/02/2021
Xem toàn màn hình