Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 6 năm 2022
(Từ ngày: 31/01/2022 - Đến ngày: 06/02/2022)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 31/01/2022
Thứ ba 01/02/2022
Thứ tư 02/02/2022
Thứ năm 03/02/2022
Thứ sáu 04/02/2022
Thứ bảy 05/02/2022
Chủ nhật 06/02/2022
Xem toàn màn hình