Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 23 năm 2022
(Từ ngày: 30/05/2022 - Đến ngày: 05/06/2022)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 30/05/2022
Thứ ba 31/05/2022
Thứ tư 01/06/2022
Thứ năm 02/06/2022
Thứ sáu 03/06/2022
Thứ bảy 04/06/2022
Chủ nhật 05/06/2022
Xem toàn màn hình