Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 1 năm 2019
(Từ ngày: 31/12/2018 - Đến ngày: 06/01/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 31/12/2018
Thứ ba 01/01/2019
Thứ tư 02/01/2019
13h30 - 16h30Họp giao ban công tác Đảng tại Ban Tổ chức Tỉnh ủyBan Tổ chức Tỉnh ủyPGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ năm 03/01/2019
07h30 - 17hHọp Ban cán sự UBND tỉnhVP UBND tỉnhGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
08h - 11h30Thẩm định Nông thôn mới xã Quang YênUBND xã Quang YênPGĐ. Nguyễn Thanh Quang
13h30 - 16h30Dự buổi làm việc với viện dân tộc họcBan Dân TộcPGĐ. Nguyễn Thanh Quang
Thứ sáu 04/01/2019
07h - 16h30Họp Ban cán sự UBND tỉnhVP UBND tỉnhGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
08h - 11h30Họp Sở Kế hoạch và Đầu tưSở Kế hoạch và Đầu tưPGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ bảy 05/01/2019
08h - 11h30Họp UBND tỉnhVP UBND tỉnhGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
Chủ nhật 06/01/2019
Xem toàn màn hình