Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 6 năm 2019
(Từ ngày: 04/02/2019 - Đến ngày: 10/02/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 04/02/2019
Thứ ba 05/02/2019
Thứ tư 06/02/2019
Thứ năm 07/02/2019
Thứ sáu 08/02/2019
Thứ bảy 09/02/2019
Chủ nhật 10/02/2019
Xem toàn màn hình