Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 10 năm 2019
(Từ ngày: 04/03/2019 - Đến ngày: 10/03/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 04/03/2019
Thứ ba 05/03/2019
Thứ tư 06/03/2019
Thứ năm 07/03/2019
Thứ sáu 08/03/2019
Thứ bảy 09/03/2019
Chủ nhật 10/03/2019
Xem toàn màn hình