Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 49 năm 2018
(Từ ngày: 03/12/2018 - Đến ngày: 09/12/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 03/12/2018
Thứ ba 04/12/2018
Thứ tư 05/12/2018
Thứ năm 06/12/2018
Thứ sáu 07/12/2018
Thứ bảy 08/12/2018
Chủ nhật 09/12/2018
Xem toàn màn hình