Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 50 năm 2021
(Từ ngày: 06/12/2021 - Đến ngày: 12/12/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 06/12/2021
Thứ ba 07/12/2021
Thứ tư 08/12/2021
Thứ năm 09/12/2021
Thứ sáu 10/12/2021
Thứ bảy 11/12/2021
Chủ nhật 12/12/2021
Xem toàn màn hình