Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 10 năm 2019
(Từ ngày: 04/03/2019 - Đến ngày: 10/03/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 04/03/2019
08h - 11h30Họp UBND tỉnhVP UBND tỉnhPGĐ. Trần Văn Hòa
14h - 16h30Họp Ban Tổ chức Tỉnh ủyVP Tỉnh ủyPGĐ. Trần Văn Hòa
14h - 16h30Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủyTỉnh ủy Vĩnh PhúcGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
Thứ ba 05/03/2019
07h30 - 16h30Làm việc tại Bộ Nội vụBộ Nội vụPGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ tư 06/03/2019
08h - 11h30Công bố Quyết định Thanh tra tại Thành phố Vĩnh YênUBND Thành phố Vĩnh YênPGĐ. Trần Văn Hòa
08h - 11h30Họp Bộ CHQS tỉnhBọ CHQS tỉnh Vĩnh PhúcGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
14h - 16h30Họp Tỉnh ủyTỉnh ủy Vĩnh PhúcGĐ. Bùi Thị Thu Hằng
Thứ năm 07/03/2019
08h - 11h30Dự Kết luận Thanh traThanh tra tỉnhPGĐ. Trần Văn Hòa
08h - 11h30Làm việc với Thanh tra tỉnhThanh tra tỉnh Vĩnh PhúcPGĐ. Trần Văn Hòa
09h30 - 11h30Cung cấp thông tin báo trí về sáp nhập tổ dân phốHộ trường Văn học nghệ thuật tỉnhPGĐ. Nguyễn Thanh Quang
14h - 16h30Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tưTầng 1 Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh PhúcPGĐ. Trần Văn Hòa
Thứ sáu 08/03/2019
Thứ bảy 09/03/2019
Chủ nhật 10/03/2019
Xem toàn màn hình