Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 50 năm 2020
(Từ ngày: 07/12/2020 - Đến ngày: 13/12/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 07/12/2020
Thứ ba 08/12/2020
Thứ tư 09/12/2020
Thứ năm 10/12/2020
Thứ sáu 11/12/2020
Thứ bảy 12/12/2020
Chủ nhật 13/12/2020
Xem toàn màn hình