Lịch công tác của Sở nội vụ

Tuần trước Tuần thứ 24 năm 2022
(Từ ngày: 06/06/2022 - Đến ngày: 12/06/2022)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Người phối hợp
Thứ hai 06/06/2022
Thứ ba 07/06/2022
Thứ tư 08/06/2022
Thứ năm 09/06/2022
Thứ sáu 10/06/2022
Thứ bảy 11/06/2022
Chủ nhật 12/06/2022
Xem toàn màn hình