Đoàn kiểm tra Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc

25/08/2015

Sáng ngày 21/8/2015, Đoàn kiểm tra Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Nguyễn Khắc Huy - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc để kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra năm 2013 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Được sự ủy quyền của UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị liên quan làm việc với Đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ.


Ông Nguyễn Thanh Quang - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo
trình bày báo cáo trước hội nghị

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Quang - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo đã trình bày Bản báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra năm 2013 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; các thành viên trong đoàn kiểm tra và đại biểu có mặt tại buổi làm việc đã thẳng thắn trao đổi, làm rõ thêm những kết quả thực hiện Kết luận sau thanh tra, đồng thời kiến nghị đoàn công tác về dự thảo báo cáo đã nêu.

Kết thúc buổi làm việc ông Nguyễn Khắc Huy - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ đã nhấn mạnh qua báo cáo và ý kiến trao đổi cho thấy các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành thị của tỉnh đã quan tâm nhiều hơn trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tuy nhiên vẫn còn có một số tồn tại, đề nghị tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân về sinh hoạt, hoạt động tôn giáo và nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật; các địa phương cần rà soát các vụ việc tôn giáo, đặc biệt về đất đai, xây dựng công trình tôn giáo để có hướng giải quyết từng vụ việc theo thẩm quyền và có trách nhiệm xem xét giải quyết ngay từ dưới cơ sở ...

Trần Thu Hiền
Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ

 

 

Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13