Thăm, tặng quà chúc mừng lễ Thánh Matthêu Tông đồ đạo Công giáo

22/09/2015

Nhân dịp lễ Thánh Matthêu Tông đồ ngày 21/9/2015, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà chúc mừng một số chức sắc, giáo xứ, giáo họ tiêu biểu đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh.


Bà Hoàng Bích Huệ - Phó Trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ
tặng quà chúc mừng
Linh mục Vũ Quang Chí – Quản hạt Tây Nam, trụ xứ Hữu Bằng, Vinh Tiến và Thống Nhất

Tại các nơi đến thăm, Lãnh đạo Ban Tôn giáo đã thăm hỏi, tặng quà động viên các chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Công giáo và chúc các vị chức sắc, bà con giáo dân tổ chức đón lễ Thánh vui tươi, đoàn kết. Qua trao đổi, các thành viên trong đoàn đã lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các chức sắc, giáo dân, giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc sinh hoạt, hoạt động tôn giáo của các giáo xứ, giáo họ, đồng thời đề nghị các vị chức sắc, các Trưởng ban giáo xứ, Ban hành giáo họ tiếp tục tuyên truyền giảng dạy giáo lý cho giáo dân, vận động tín đồ thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, với phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”. 


Đoàn Ban Tôn giáo tặng quà chúc mừng họ giáo Chân Sơn

Các vị chức sắc, Trưởng ban giáo xứ, Ban hành giáo họ cảm ơn sự quan tâm, của các cấp chính quyền đã động viên, chia sẻ để các tôn giáo nói chung và đạo Công giáo nói riêng trên địa bàn tỉnh được sinh hoạt, hoạt động thuận lợi, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, giáo hóa tín đồ thực hiện đúng đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, tham gia các phong trào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Dương Kim Phú
Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5