Thăm, tặng quà chúc mừng nhân dịp các ngày lễ trọng trong tháng 11/ 2015 của Đạo Công giáo

24/11/2015

Tháng 11 hàng năm là tháng tổng kết một năm Phụng vụ và có nhiều lễ trọng của đạo Công giáo. Nhân dịp này, thực hiện chương trình công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2015, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà chúc mừng  một số giáo xứ, giáo họ, gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh vào các ngày lễ: Lễ thánh các Nam Nữ (ngày 01/ 11/ 2015) và Lễ Đức Giê-su Ki-tô vua Vũ trụ (ngày 22/ 11/ 2015).


Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tặng quà chúc mừng Họ giáo Vân Tập nhân dịp lễ Thánh các Nam Nữ

Tại các nơi đến thăm, đoàn đã thăm hỏi, nắm tình hình về đời sống bà con giáo dân; động viên bà con sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư… chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nhắc nhở bà con thực hiện tốt các qui định của pháp luật về sinh hoạt, hoạt động tôn giáo, các quy định của pháp luật khác có liên quan.


Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tặng quà chúc mừng Họ giáo Tràng Lan nhân dịp lễ Đức Giê-su Ki-tô vua Vũ trụ

Thay mặt cho giáo dân các vị chức việc đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của chính quyền tỉnh và tin tưởng vào chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời sẽ  tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tham gia sinh hoạt, hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, tiếp tục tham gia công tác từ thiện nhân đạo, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế gia đình, cùng bà con nhân dân địa phương góp sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Dương Kim Phú
Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ

 

 

Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13