Lớp bồi dưỡng phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo cho chức sắc, chức việc đạo Công giáo, Tin lành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

01/06/2018

Thực hiện Kế hoạch công tác tôn giáo năm 2018 và kế hoạch phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo cho chức sắc, chức việc các tôn giáo năm 2018. Ngày 30/5/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Ban Tôn giáo Sở Nội vụ mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo cho các đối tượng là chức sắc, chức việc đạo Công giáo và Tin lành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đến dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có các lãnh đạo của Ban Tôn giáo.

Tham gia giảng bài cho lớp bồi dưỡng có bà Hoàng Bích Huệ - Phó Trưởng Ban Tôn giáo và ông Hoàng Văn Hoan -  Chánh văn phòng  Ban An toàn Giao thông tỉnh; cùng có mặt tham gia lớp học là cán bộ, công chức Ban Tôn giáo Sở Nội vụ.

Tại lớp bồi dưỡng về công tác tôn giáo, các học viên được nghe bà Hoàng Bích Huệ truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018  thay thế cho Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo được; giới thiệu qua một số nội dung Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo thay thế Nghị định 92/2012/NĐ-CP; danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Cũng tại hội nghị các học viên được nghe khái quát chung về tình hình sinh hoạt, hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh nói chung, sinh hoạt hoạt động của đồng bào đạo Công giáo, Tin lành trên địa bàn tỉnh nói riêng ; thông tin về tình hình hoạt động trái pháp luật của một số đạo lạ và tổ chức mang tên “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”.

Về an toàn giao thông các học viên còn được nghe ông Hoàng Văn Hoan - Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Vĩnh Phúc phổ biến một số nội dung cơ bản về Luật An toàn Giao thông đường bộ; các kỹ năng cần thiết khi điều khiển phương tiện giao thông; về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, nhất là vấn đề đang được dư luận quan tâm như: Tai nạn giao thông, những hiểm họa của việc sử dụng rượu, bia, nhắn tin, gọi điện, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông …


Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Ngay sau nội dung phổ biến các kiến thức về An toàn giao thông, báo cáo viên đã tổ chức cho học viên trả lời các câu hỏi tình huống và trao thưởng mũ bảo hiểm xe máy tạo không khí lớp học thêm sôi nổi, chất lượng. 

Qua lớp bồi dưỡng, giúp cho chức sắc, chức việc đạo Công giáo, Tin lành nhận thức rõ nghĩa vụ và quyền lợi công dân, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo và tầm quan trọng của việc thực hiện Luật An toàn Giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và cộng đồng.

Nguyễn Thị Nguyệt
Ban Tôn giáo Sở Nội vụ

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5