Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo cho chức sắc, nhà tu hành đạo Phật năm 2018.

07/08/2018

Thực hiện chủ trương của Ban Tôn giáo Chính phủ, UBND tỉnh; Kế hoạch công tác năm và Kế hoạch phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo cho chức sắc, chức việc các tôn giáo năm 2018 của Ban Tôn giáo Sở Nội vụ. Sáng 04/8/2018, tại  hạ trường Chùa Hà Tiên, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo cho chức sắc, chức việc đạo Phật trên địa bàn tỉnh. Tham dự lớp học có lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tôn giáo Sở Nội vụ. Bà Hoàng Bích Huệ - Phó Trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ trực tiếp truyền đạt các nội dung của lớp bồi dưỡng.

 

Những nội dung cơ bản truyền đạt tại lớp bồi dưỡng gồm: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018; Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng; Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV của  Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch về hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và một số nội dung pháp luật liên quan đến tôn giáo về  Luật đất đai; Luật xây dựng… để các chức sắc, chức việc đạo Phật thực hiện thống nhất, đúng pháp luật tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời tại hội nghị các học viên được nghe khái quát chung về tình hình sinh hoạt, hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh; thông tin về tình hình hoạt động trái pháp luật của một số đạo lạ như: “Tâm Linh Hồ Chí Minh”; “ Hội Tiên Rồng”; Pháp Luân Công”; “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”... trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.


Thông qua  mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như những điểm mới trong quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo so với Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; thông báo về danh mục thủ tục hành chính của cấc cáp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo đã giúp các học viên hiểu rõ hơn, tiếp cận được với các quy định mới có thêm nhận thức và cơ sở pháp lý để thực hiện đúng pháp luật trong sinh hoạt, hoạt động tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đồng thời trong quá trình trao đổi kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo giảng viên đã liên hệ, đánh giá nhận định về những kết quả hoạt động của các tổ chức, cá nhân chức sắc, chức việc  đạo Phật trong những năm qua nhất là những hoạt động nhân đạo từ thiện, bảo trợ xã hội. Đề nghị với  các chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy những giá trị nhân văn, giá trị đạo đức văn hóa của đạo Phật; tham gia tốt các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương nhằm đóng góp tích cực vào việc bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Qua lớp bồi dưỡng, giúp cho chức sắc, chức việc đạo Phật trong tỉnh nhận thức rõ nghĩa vụ và quyền lợi công dân, thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm ảnh hưởng tới việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người./.

Nguyễn Thị Nguyệt
Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11