Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Lễ Khai pháp khóa An cư Kiết hạ PL. 2563 - DL. 2019.

06/06/2019

Thực hiện Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Thông bạch 070/TB-HĐTS ngày 14/02/2019 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc tổ chức An cư Kiết hạ Phật lịch 2563. Sau khi được sự chấp thuận của Sở Nội vụ tại Văn bản số 671/SNV-BTG ngày 06/5/2019 cho 07 trường hạ tổ chức khóa An cư Kiết hạ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, hôm nay tại Chùa Hà Tiên, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc long trọng, trang nghiêm tổ chức Lễ Khai pháp khóa An cư Kiết hạ PL. 2563 - DL. 2019.

 

Tham dự lễ khai pháp: Về phía chính quyền có đại diện Lãnh đạo: Ban Tôn giáo Sở Nội vụ; Công an tỉnh;  HĐND, UBND xã Định Trung,...

Về phía Giáo hội có đại diện Lãnh đạo: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; huyện, thành phố,…cùng đông đảo Tăng, Ni, hơn 1000 Phật tử trong và ngoài tỉnh.


Ông Hoàng Văn Huân - Phó Trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ
tặng hoa, chúc mừng Trường hạ Chùa Hà Tiên

Như chúng ta đã biết, an cư là pháp tu hành của các vị xuất gia vào mùa hạ. Ba tháng hạ, tăng chúng tập trung chuyên tu tại một điểm để thúc liễn thân tâm, tinh tấn đạo nghiệp, trau dồi Giới đức, Định học và Tuệ học sau 9 tháng đi hoằng pháp độ sinh. Việc hạ này làm cho người xuất gia ngày càng thăng hoa phẩm hạnh và Tăng đoàn ngày càng hoàn thiện trên nền tảng lục hòa cộng trụ.

Mùa an cư là thời gian quan trọng nhất trong năm của Tăng, Ni, người xuất gia không theo hạ hoặc chưa biết hạ được xem như chưa sinh ra thì chưa có tuổi nào. Mỗi mùa an cư là thêm tuổi đạo cho cuộc đời của người xuất gia. Tuổi hạ cao được tôn trọng, được ngôi thứ cao trong tăng chúng. Chính vì vậy mà người xuất gia phải xác định trách nhiệm làm tròn bổn phận của mình chính là làm tốt một trong những pháp môn của Đức phật.

An cư Kết hạ trong 03 tháng nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định -Tuệ,  làm tròn trách nhiệm của mình để xây dựng quê hương đất nước, hướng mọi người sống an vui, hạnh phúc và tất cả với mục đích là truyền trì Phật pháp, giữ gìn giới luật để trang nghiêm Giáo hội, tăng trưởng đạo hạnh cho mỗi hành giả dấn thân trên con đường phụng sự tổ quốc. Đặc biệt nhà tu hành khi xuất gia luôn lấy tuổi An cư Kết hạ làm tuổi đạo chứ không tính theo tuổi đời. Tăng, Ni nào không an cư, không tự tứ hoặc có an cư mà không tự tứ hoặc có tự tứ mà không an cư thì cũng xem như không có tuổi đạo”.


Các đại biểu, Tăng, Ni và Phật tử dự lễ

Nội dung chương trình tu học khóa An cư Kết hạ của trường hạ gồm chương trình nội điển Phật giáo: Thuyết giảng kinh, lễ Cầu pháp, Luật, Luận Phật giáo,… ngoài ra có chương trình ngoại điển mời Lãnh đạo một số các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể nói chuyện tình hình thời sự thế giới, trong nước; phổ biến, quán triệt quan điểm chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Giúp Tăng, Ni có thêm sự hiểu biết về tình hình kinh tế chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh nói riêng, cũng như cả nước nói chung.

Giúp Tăng, Ni có thêm sự hiểu biết về tình hình kinh tế chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh nói riêng, cũng như cả nước nói chung; những chủ trương chính sách, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta đối với tôn giáo; Tạo  sự gắn bó mật thiết giữa đạo với đời, giữa nhà nước với giáo hội. Để kết quả sau 3 tháng cấm túc an cư các Tăng, Ni khi trở về trụ xứ thực sự trở thành những hành giả của Đức Như lai.

Lễ khai pháp khóa An cư Kết hạ PL. 2563 - DL. 2019 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tại Chùa Hà Tiên, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên diễn ra trang trọng theo nghi thức Phật giáo, đúng theo hướng dẫn của TƯ GHPGVN, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ./.

Nguyễn Thế
Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ

 

 

Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11