Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tôn giáo tại tỉnh Thái Bình

02/08/2019

Từ ngày 30/7/2019 đến ngày 01/8/2019 tại tỉnh Thái Bình, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tôn giáo năm 2019. Tới dự và chỉ đạo lớp tập huấn có ông Vũ Chiến Thắng - Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Khắc Thận -Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.


Ông Vũ Chiến Thắng – Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo một số Vụ, cơ quan chuyên môn thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ và hơn 300 học viên gồm: Đại diện Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo của 18 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ; cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo tỉnh, huyện và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đoàn Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc do Ông Nguyễn Thanh Quang – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo làm trưởng đoàn tham dự lớp tập huấn.

Trong thời gian tập huấn các học viên sẽ được thông tin những điểm mới trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; những tình hình tôn giáo cần quan tâm hiện nay; trao đổi các nội dung liên quan đến các tôn giáo và kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Ngoài ra, các đại biểu còn được thông tin một số nội dung liên quan đến công tác an ninh trong tôn giáo và trao đổi các nội dung liên quan đến tín ngưỡng và các tôn giáo khác; kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước đối với các tôn giáo khác; giải đáp những vướng mắc trong quá trình quản lý nhà nước về tôn giáo tại các địa phương.


Các học viên tham gia  lớp tập huấn

Phát biểu và chỉ đạo lớp tập huấn, ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị các học viên bố trí thời gian chấp hành nghiêm túc quy định trong thời gian tập huấn, phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung tiếp thu, chủ động nghiên cứu tài liệu, đồng thời tích cực trao đổi thảo luận, cùng với giảng viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề chưa rõ trong quá trình thực hiện. Thông qua lớp tập huấn, đồng chí mong muốn các học viên sẽ nâng cao kiến thức về tôn giáo và kỹ năng, nghiệp vụ về công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, đồng thời thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Nguyễn Anh Phương
Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ

 

Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13