Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc mở lớp bồi dưỡng, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo cho chức sắc, chức việc đạo Công giáo, đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh năm 2019.

08/08/2019

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019. Sáng ngày 06/8/2019, tại Hội trường Đoàn An dưỡng 18 - Vĩnh Yên, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức lớp bồi dưỡng, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo cho chức sắc, chức việc đạo Công giáo, đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh năm 2019.

 

Tới dự lớp bồi dưỡng có ông Hoàng Văn Huân - Phó Trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ; Thạc sỹ Lê Minh Khánh - Vụ trưởng Vụ Công giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; các ông, bà là cán bộ, công chức Ban Tôn giáo; cùng các học viên là chức việc đạo Công giáo, đạo Tin lành đang hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.


Ông Hoàng Văn Huân – Phó Trưởng Ban Tôn giáo phát biểu tại lớp học

Phát biểu tại lớp học ông Hoàng Văn Huân - Phó Trưởng Ban Tôn giáo cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Ban Tôn giáo Chính phủ với Ban Tôn giáo Sở Nội vụ để tổ chức lớp bồi dưỡng, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo cho chức sắc, chức việc đạo Công giáo, đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh năm 2019, đồng thời đề nghị các học viên tập trung lắng nghe để hiểu, nắm chắc các nội dung do các đồng chí báo cáo viên truyền đạt để vận dụng có hiệu quả vào việc sinh hoạt, hoạt động tôn giáo tại địa phương.


Thạc sỹ Lê Minh Khánh - Vụ trưởng Vụ Công giáo Ban Tôn giáo Chính phủ truyền đạt các nội dung cho lớp học

Trong thời gian học tập các học viên được nghe Thạc sỹ Lê Minh Khánh - Vụ trưởng Vụ Công giáo Ban Tôn giáo Chính phủ truyền đạt những nội dung cơ bản như: Thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta hiện nay; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Một số nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo…


Ông Hoàng Văn Hoan – Chánh Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh truyền đạt các nội dung cho lớp học

Về an toàn giao thông các học viên còn được nghe ông Hoàng Văn Hoan – Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh phổ biến một số nội dung cơ bản về Luật An toàn Giao thông đường bộ; Luật phòng chống tác hại rượu, bia; các kỹ năng cần thiết khi điều khiển phương tiện giao thông; các nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ, một số hành vi bị nghiêm cấm, hình thức và mức xử phạt đối với một số trường hợp vi phạm Luật An toàn Giao thông thường gặp…


Học viên tham gia lớp học

Qua lớp bồi dưỡng, giúp cho chức việc đạo Công giáo, đạo Tin lành hiểu, nắm rõ và thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản pháp luật liên quan đảm bảo thực hiện tốt sinh hoạt, hoạt động tôn giáo tại địa phương, đồng thời nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện Luật An toàn Giao thông./.

Trần Thu Hiên
Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6