Sở Nội vụ Vĩnh Phúc kiểm tra việc thi hành, thực hiện pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo tại huyện Sông Lô và huyện Tam Dương

12/08/2019

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-SNV ngày 10/5/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019. Trong 2 ngày 8 và 9/8/2019 Sở Nội vụ đã tổ chức đoàn kiểm tra theo Kế hoạch trên tại huyện Sông Lô và huyện Tam Dương.


Đoàn kiểm tra tại UBND huyện Tam Dương

Trong thời gian kiểm tra đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn 2 huyện, cụ thể như: Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hàng năm của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn đạo lạ; kiện toàn các ban chỉ đạo, người đại diện, ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; các loại hồ sơ sổ sách liên quan đến công tác quản lý tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương;…


Đoàn kiểm tra tại UBND xã Vân Hội, huyện Tam Dương

Tại các nơi được kiểm tra các địa phương đã làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ đợt kiểm tra, xây dựng báo cáo quá trình thực hiện pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Sau khi nghe các địa phương báo cáo, đoàn kiểm tra đã chỉ ra: Những ưu điểm trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Đoàn đề nghị các địa phương cần tiếp tục phát huy trách nhiệm cả hệ thống chính trị, làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại địa phương để góp phần ổn định an ninh, trật tự tại địa phương./.

Nguyễn Anh Phương
Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ

 

 

Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11