Tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

28/08/2020

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-SNV ngày 06/7/2020 của Sở Nội vụ về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và Quyết định số 154/QĐ-SNV ngày 06/7/2020 về việc thành lập Đoàn kiểm tra kiểm tra thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đối với huyện Yên Lạc, huyện Vĩnh Tường.

Trong 2 ngày 25, 26/8/2020, Đoàn kiểm tra liên ngành do ông Hoàng Thanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là đại diện các sở, ngành của tỉnh: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Ban Tôn giáo đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Vĩnh Tường, huyện Yên Lạc và 01 đơn vị UBND xã thuộc huyện, đồng thời đi thực tế cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.

Qua kiểm tra cho thấy Huyện ủy, UBND 02 huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời ban hành các văn bản triển khai, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn chuyên môn của Sở Nội vụ trong công tác quản lý đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện; quan tâm giải quyết theo thẩm quyền nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của tổ chức, cá nhân tôn giáo trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, một số vụ việc đất đai, xây dựng công trình liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo chưa giải quyết dứt điểm.

Tại các nơi đoàn đến kiểm tra các địa phương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác của Đoàn kiểm tra; nội dung báo cáo cơ bản bám sát đề cương theo yêu cầu Kế hoạch đề ra. Sau khi nghe các địa phương báo cáo, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả đạt được của 2 huyện trong công tác tôn giáo nói chung và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo nói riêng, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Đoàn đề nghị các địa phương cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời chấn chỉnh những mặt tồn tại, nhất là chủ động, phối hợp với các ngành chức năng xem xét giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại về đất đai, xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như tiếp tục nâng cao trách nhiệm cả hệ thống chính trị, làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại địa phương để góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Một số hình ảnh làm việc trong thời gian kiểm tra

Trần Thu Hiền
Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ

 

 

Tháng 1, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6